BLOGI

Millainen on onnistunut valokuvatuotanto?

Lukuaika: 2min

Onnistunut tuotanto vaatii taakseen innostuneen tiimin ja ammattitaitoisen tuottajan pitämään huolta tuotannon jokaisen osa-alueen onnistumisesta. Kaikki lähtee hyvästä briiffistä ja ajoissa valitusta työryhmästä. Tuottajalla on avainrooli kuvausten hyvässä toteutuksessa. Kuvaukset, lokaatiot ja siirtymät on aikataulutettava tarkkaan. Hyvässä tuotannossa on halutulle laatutasolle realistinen budjetti. Hyvä tuottaja osaa säästää oikeasta kohtaa niin ettei lopputulos kärsi.

Onnistuneessa tuotannossa on esiintyjinä hyvät mallit, joista on saatu riittävästi kuvia etukäteen casting-päätöstä tukemaan. Tarvitaan myös ammattitaitoinen ja riittävän kokoinen työryhmä, mahdollisesti kuvaaja, kuvaajan assistentti, puvustaja, meikkaaja ja lavastaja. Projektin edetessä on tärkeää luoda hyvä ilmapiiri, jossa jokaisen jäsenen tuomaa ammattitaitoa arvostetaan ja siihen luotetaan ja siitä maksetaan asianmukainen korvaus. Nämä tekijät edesauttavat onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisessa.

Huolellinen ennakkosuuunnittelu, briiffi ja innostunut tiimi takaavat laadukkaan lopputuloksen. Tuotanto on onnistunut jos lopputuote vastaa tai jopa ylittää asiakkaan odotukset. Onnistuneessa tuotannossa koko workflow ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen, levityksen ja jälkimittaroinnin suhteen voidaan todeta onnistuneeksi. Jos projektin jälkeen kaikille jää hyvä mieli, kertoo se myös omaa kieltään onnistuneesta tuotannosta. Tällöin yhteishenki on toiminut hyvin ja myös tavoitteet on saavutettu.

Kuvatuotanto/Stailaus/ Kuvausjärjestelyt

Entä paljonko tuotanto vaatii aikaa?

Tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun kannattaa varata ideaalisti aikaa ainakin noin 2 viikkoa. Mikäli tarvitaan malleja, joista tehdään casting vie tämä prosessi oman aikansa. Jos kuvauslokaatio on keskimääräistä spesiaalimpi tai niitä on useita, näiden hankkiminen vie enemmän aikaa. Puvustettavien henkiöiden määrä on myös otettava huomioon tuotantoaikataulua tehtäessä, isommalle esiintyjäjoukolle vaatteiden haku vie jo useamman päivän suunnittelun lisäksi.

Ulkokuvauksien osalta on hyvä jättää tuotantoaikatauluun säävaraus. Jos juuri ulkokuvauspäivälle osuukin rankkasade, onhan tuotantoaikataulussa joustovaraa? Mikäli tuotantoaikataulu on erityisen kiireellinen, voidaan alustavasti tuotantoryhmän kanssa varautua varakuvauspäivään. On hyvä kuitenkin huomioida, että sopimus on reilu tuotantohenkilökuntaa kohtaan mikäli varapäiviä halutaan pitää varattuina.

Kiire ei edesauta hyvää lopputulosta. Jos suinkin mahdollista, on parempi varata reilummin aikaa tuotannon suunnitteluun ja valmisteluun. Hyvin suunniteltu ja huolella toteutettu tuotanto pysyy myös helpommin suunnitellussa budjetissa, kiire kun yleensä tuppaa aiheuttamaan lisäkuluja. Onnistuneen tuotannon avaimet ovat siis osaava ja projektiin sopiva tiimi, hyvä briiffi ja osaava tuottaja joka pitää koko tuotannon langat käsissään.