Ammattiesiintyjät vs. yrityksen henkilökunta malleina mainoskuvauksissa

Kannattaako yrityksen omaa henkilökuntaa käyttää mainoskuvauksissa esiintyjinä? Kuvaaminen ammattiesiintyjien/ mainosmallien kanssa tuo useita huomattavia etuja niin kuvausprosessin jouhevuuden kuin lopputuloksenkin kannalta. Palkatuissa…

Millainen on hyvä briiffi?

Tuotantoprosessin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on huolella tehty briiffaus, eli kirjallinen ja visuaalinen suunnitelma tuotannosta   Pyysin kaupassa 5-vuotiasta tytärtäni kertomaan jos hän löytää sieltä siniset…

Millainen on onnistunut valokuvatuotanto?

Onnistunut tuotanto vaatii taakseen innostuneen tiimin ja ammattitaitoisen tuottajan pitämään huolta tuotannon jokaisen osa-alueen onnistumisesta. Kaikki lähtee hyvästä briiffistä ja ajoissa valitusta työryhmästä. Tuottajalla…