BLOGI

Miten briiffaat onnistuneesti?

Lukuaika: 2min

Tuotantoprosessin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on huolella tehty briiffaus, eli kirjallinen ja visuaalinen suunnitelma tuotannosta

Pyysin kaupassa 5-vuotiasta tytärtäni kertomaan jos hän löytää sieltä siniset housut. Hetken kuluttua hän toi minulle siniset miesten alushousut. Hän oli innoissaan luullessaan täyttäneensä tehtävänannon. Tilanne muistutti minua koomisesti briiffauksen tärkeydestä projektin onnistumisessa. Sillä on iso merkitys, mitä sanoja käytetään, ja miten monella tapaa ne voidaankaan ymmärtää. Ainakin vaatteiden kohdalla sanoilla voi olla monta mielikuvaa ja merkitystä. Siksi kuvallinen briiffaus on paikallaan tai vaihtoehtoisesti stylisti tekee AD:n sanojen pohjalta moodboardin halutuista vaatteista.

Filmituotannoissa aikataulu on usein nopea ja tuotantoyhtiö todella kiireinen. Joskus puvustajan on vaikeaa saada edes lyhyttä puhelua ohjaajan kanssa. Se on kuitenkin usein todella tärkeää väärinkäsitysten välttämiseksi eteenkin mikäli moodboardeja ei ole tehty.

Hyvä briiffi on siis kuvin ja sanoin esitetty kooste halutusta lopputuloksesta. Briiffissä kerrotaan kuvien päämäärä; kenelle kuvat toteutetaan ja mitä halutaan saavuttaa, millainen tunnelma, ketkä ovat kohderyhmää ja millainen visuaalinen maailma ympärillä on. Tarvitaanko yleistyyliksi uutta vai vanhaa ja kulutettua? Mukana on hyvä olla maininta brändiväreistä tai muu värikartta, jota noudatetaan mm. sisustuksen ja vaatetuksen suhteen.

Mitä tarkempi briiffi sitä parempi lopputulos!

Esiintyjien ja mallien suhteen on hyvä tietää mahdollisimman tarkasti toiveet iästä ja kansallisuudesta, sekä halutusta fiiliksestä. Iso merkitys on sillä, tarvitaanko repliikkejä. Puheroolien casting on vaativampaa ja sen takia usein tehdäänkin koekuvaus tai vähintäänkin pyydetään potentiaalisilta esiintyjiltä itse kuvattu video omasta esiintymisestä.

Budjetin kannalta on oleellista tietää miten pitkäksi aikaa halutaan ostaa kuvien käyttöaika. Tärkeä on tietää myös levityskanavat ja maat. Joissakin tapauksissa mallilta/esiintyjältä vaaditaan kilpailukieltoa. Jos sellaista vaaditaan, täytyy tiedossa olla moneksiko vuodeksi tarvitaan kiellon olevan voimassa. Kaikki nämä edellä mainitut vaikuttavat oleellisesti hinnoitteluun castingin/mallipalkkioiden osalta.

Entä lokaatioiden vaatimukset kuvauksen suhteen? On oleellista suunnitella, mitä kuvatilanteita kussakin lokaatiossa halutaan kuvata. Tämän pohjalta voidaan suunnitella miten pitkäksi aikaa kukin lokaatio tarvitsee varata. Lokaatioiden osalta on hyvä olla myös tiedossa missä tiloissa erityisesti halutaan kuvata.  Esimerkiksi asuntojen kohdalla tarvitsee olla tiedossa mitä huoneita halutaan käyttää. Sen jälkeen voi kuvaaja ja valaisija suunnitella valon suunnat ja esim. tarvittavan sähkön tarpeen. Esimerkiksi liiketilojen kohdalla on hyvä tietää se onko haussa jonkin tietyn alan liike, vai onko tärkeämpää löytää fiilikseltään ja kooltaan sopiva liiketila, alasta riippumatta. Hyvästä briiffistä on siis hyötyä koko tiimille.

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää tälläkin kertaa paikkansa. Huolella tehty briiffi sujuvoittaa koko tuotantoprosessia ja vaikuttaa myös ratkaisevasti siihen, että lopputuloksesta tulee halutunkaltainen.

Katariina Kaatrasalo
Casting/Production/Styling